Senin, 24 Desember 2012

Dana Otsus dan Permasalahan Papua

Dana Otsus dan Permasalahan Papua - “Bapa, kalau bapa sekarang punya babi berapakah? Saya supunya 8 ekor babi, yang 3 masih kecil, skitar 1-2 tahun, dan yang 5 subesar, skitar 4 tahun. Kalau kebun bapa ada berapakah? Ooo,, banyak di sana ada, sbelah sana ada, sebelah sana ada, sebelah sana lagi juga ada. Ada di mana-mana. Bapa,kalau boleh tahu, menurut bapa, bapa di sini kriterianya termasuk orang miskin, sedang, atau kaya? Waa, saya di sini miskin, liat saja, rumah masih bentuk honai, kita alat kebun tidak punya, alat masak pun seadanya..